SCADT Slatina

Societate de

Constructii,

Aprovizionare,

Desfacere si

Transport


Contact

Str. Cireasov, Nr. 18, Slatina, OLT

0249/434.246

0249/436.601

office@scadt.ro


Map

http://www.trivoo.net/

Certifications

IQNET SRAC  RENAR
     
 

Certificari

Conducerea societăţii S.C. SCADT S.A Slatina este preocupată de îmbunătăţirea continua a calităţii produselor şi serviciilor sale, de respectarea clauzelor contractuale pentru a asigura şi întreţine satisfacţia totală a clienţilor.
În acest scop, recrutarea personalului se face după criteriul profesionalismului şi seriozităţii. Pentru perfecţionarea continuă şi alinierea la cerinţele actuale, S.C. SCADT S.A. a alocat în permanenţă fonduri pentru instruirea personalului.
Ţinând cont de baza tehnico-materială de care dispune, precum şi de potenţialul salariaţilor, conducerea societăţii îşi propune să asigure clienţilor săi produse competitive ca preţ, la timpul cerut si o calitate superioara a produselor si serviciilor prestate.

DOCUMENTE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA
 1. Sistemul calităţii certificat ISO 9001/2008 – certificat nr. 357/3/01.10.2009 eliberat de SRAC;

 2. ISO 14001/2005 – certificat nr. 716/2/01.10.2009;

 3. OHSAS 18001- certificat nr 273/1/01.10.2009 eliberat de SRAC;

 4. SA 8000/2008 - certificat nr.0017.rev1/17.07.2009 eliberat de SRAC;

 5. SR ISO 27001:2006- certificat nr. SI-0005-Rev 1/14.06.2010 eliberat de SRAC;

 6. SREN 16001:2009 - certificat nr. E 0001/rev1/14.06.2010 eliberat de SRAC;

 7. Autorizaţie laborator gr. II Nr. 2062/11.06.2010;

 8. ISCIR : Nr CR/CRY/0/24,25,26/0112/0/19.10.2010 pentru macarale.

 9. Autorizaţie laborator gr. II Nr. 962/16.06.2006

 10. Agrement tehnic pentru finisaje interioare şi exterioare cu marmura din import;

 11. Agrement tehnic pentru tâmplărie din aluminiu;

 12. Agrement tehnic pentru tâmplărie din aluminiu;

 13. Acreditare pentru exploatări forestiere;

 14. Atestat pentru exploatare agregate minerale pentru construcţii;

 15. Autorizare pentru execuţie lucrări de instalaţii reţele gaze naturale si alimentari cu apa din oţel şi polietilenă;

 16. Licenţă de exploatare produse de balastieră;

 17. Atestare staţie sortare produse de balastieră;

 18. Atestare staţii preparare betoane şi mortare;

 19. Atestat pentru execuţie lucrări de construcţii-montaj la amenajările de îmbunătăţiri funciare.